جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139807205004062 تاثیر مدل اقتصادی بانک جهانی؛ "چارچوب میان مدت هزینه " در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی با نگاهی به تجربیات اجرای آن درکره جنوبی و ویتنام و اتخاذ رهیافتی برای ایران
ابراهیم مولائی جم
مجید فشاری
توکل حبیب زاده
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)