جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139808015004152 رهیافت‌های اصل 40 قانون اساسی فرانسه در دستیابی به سازوکار اجرایی اصل 75 قانون اساسی ایران
الهه مرندی
ولی رستمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)