اخبار نشریه

فراخوان دریافت مقاله

 

فراخوان مقالات علمی پژوهشی برای نشریه 

راهبرد حقوقی پژوهشکده تحقیقات راهبردی 

دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 

نشریه راهبرد حقوقی پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با سردبیری دکتر سید فضل­ الله موسوی با رویکرد جدید پذیرای مقالات علمی پژوهشی پژوهشگران، اساتید و صاحب نظران حقوقی خواهد بود:

 

 

محورهای اصلی مقالات:

  

    . راهبردنگاری قانونی در مسائل اساسی کشور 

 • سیاست­ نگاری و  راهبردنویسی  حقوقی در موضوعات اساسی کشور

 

 • راهبردنگاری حقوقی و قضایی در مسائل جاری کشور

 

 • نقد راهبردها و سیاست­های حقوقی و قانونی کشور

 

 • نقد، بررسی و پيشنهاد سياست‌هاي كلي حقوقي و قضايي

 

 • نقد، بررسی و تحلیل موارد اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان

 

 • نقد و بررسي حقوقی و قانونی موارد تفسيري مربوط به مصوبات مجمع تشخيص در كليه موضوعات

 

 • نقد و بررسي حقوقی و قانونی مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

 • بررسي تحلیلی نظارت بر حسن اجراي سياست­هاي حقوقي و قضايي نظام

 

 

اعضای هیئت تحریریه:

 

 • سید فضل ­الله موسوی استاد دانشگاه تهران
 • خیرالله پروین استاد دانشگاه تهران
 • عادل ساریخانی استاد دانشگاه قم
 • الهام امین­ زاده دانشیار دانشگاه تهران
 • ولی رستمی دانشیار دانشگاه تهران
 • فیروز اصلانی دانشیار دانشگاه تهران
 •  سید محمد هاشمی استاد دانشگاه شهید بهشتی
 • محمدرضا نیکبخت فینی استاد دانشگاه شهید بهشتی