اهداف و چشم انداز


هدف از انتشار فصلنامه راهبرد حقوقی، بسترسازی پژوهشی به منظور شناخت دقیق ­تر معضلات و مشکلات حقوقی مرتبط با  نظام جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای رفع آن­ها می ­باشد. به همین خاطر ضمن استقبال از مقالات اساتید و پژوهشگران در راستای هدف فوق، امید واثق داریم با ارائه راهکارهای بدیع و کاربردی مشکلات و معضلات حقوقی شناسایی و حل و فصل گردند.