درباره ما


فصلنامه راهبرد حقوقی وابسته به پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که به استناد مجوز شماره ٧٩٠٣٢ مورخ  1397/02/03 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دارد. مدیریت مسئول این فصلنامه دکتر محسن رضایی میرقائد و سردبیری آن را دکتر فضل ­الله موسوی بر عهده دارند.