مقاله


کد مقاله : 139808085004188

عنوان مقاله : بررسی جایگاه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

نشریه شماره : 1 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 1694

فایل های مقاله : 442 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسینعلی کلهر h.k137020@gmail.com مدرس دکترا

چکیده مقاله

براساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی، رهبری اختیار دارد که به سیاست های کلی نظام نظارت داشته باشد. طبق همان اصل 110 قانون اساسی رهبری می‌تواند نظارت بر سیاست های کلی نظام را به شخص دیگری تفویض کند که بر این اساس رهبری این نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده است. اما با توجه به استنباط های مختلف از ماهیت های کلی و هنجاری سیاست های کلی نظام و عدم تصریح به تعریف مصلحت این موضوع به یکی از چالش های مراحل قانونگذاری تبدیل گشته است .چراکه مجمع در آیین‌نامه مصوب خود اختیار نظارت بر سیاست‌های کلی مندرج در بند 2 اصل 110 را که به مجمع تفویض شده بود، به کمیسیون نظارت تفویض کرده است، در حالیکه در حقوق عمومی تفویض در تفویض وجود ندارد و نمی‌تواند مقامی که به او تفویض شده است موضوع تفویض‌شده را به دیگری تفویض کند. گذشته از این، همواره شخص حقیقی می‌تواند بخشی از اختیاراتش را تفویض کند و شخص حقوقی از جمله مجمع تشخیص مصحلت نظام چنین اختیاری ندارد و حتی اینکه بتواند به لحاظ حقوقی کاملا مستقل از مجمع تشخیص باشد . از این رو تلاش خواهد شد تا در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی و روش کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شود كه آيا اين هيئت به لحاظ قانوني اين اختيار را دارد كه به عنوان نهاد بالادستي مجلس و شوراي نگهبان عمل كند؟ در اين صورت، بر اساس كدام اصل قانون اساسي يا حتي قانون عادي اين اختيار را دارد؟ در این پژوهش ابتدا به طور خلاصه به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام ،ماهیت سیاست های کلی نظام اشاره شده و سپس به دیدگاه های مختلف در باره جایگاه و صلاحیت و شان هیات عالی پرداخته شده است . بنابراین درک صحیح جایگاه و نقش هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبیین دیدگا های مختلف در حدود وظایف و اختیارات این هیات ، موضوعی است که پرداختن به آن رسالت اصلی این پژوهش است