مقاله


کد مقاله : 139808085004187

عنوان مقاله : امکان سنجی اصرار مجلس بر مصوبات مغایر یا غیر منطبق با سیاست های کلی نظام به استناد مصلحت نظام

نشریه شماره : 3 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 201

فایل های مقاله : 517 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حامد نیکونهاد hamednikoonahad@gmail.com استادیار دکترا
2 فاطمه زابولی زواره 96zaboli@chmail.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

تبعیت از سیاست های کلی نظام که توسط مقام رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می شود برای تمام قوا لازم و ضروری است. مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان قوۀ قانون گذار در نظام جمهوری اسلامی ایران، از این امر مستثنی نبوده و نباید مصوباتی بر خلاف سیاست های کلی نظام داشته باشد. اما مشاهده شد که مجلس در لوایح موسوم به cft و پالرمو، نظرات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص که مرجع رسمی و قانونی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است را تأمین نکرد و با استناد به مصلحت مقرر در اصل 112 قانون اساسی، بر مصوبۀ خود که بر خلاف سیاست های کلی نظام بود اصرار ورزید و آن را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد. در تحقیق پیش رو تلاش شد امکان و میزان اعتبار این مصلحت اندیشی مجلس، تحلیل و بررسی شود. در نهایت گفته شد سیاست ها بر اساس مصلحت ایجاد شده و با توجه به مبنای شرعی (حکم حکومتی) و مبنای قانونی آن (اصل 57 قانون اساسی)، برای همۀ قوا از جمله مجلس، لازم الاطاعه هستند و استناد مجلس به اصل 112، جهت مصلحت اندیشی در برابر سیاست های کلی نظام در شرایط عادی پذیرفتنی نیست